Tez Yazdırma Forum

Tez Yazdırma Forum İnternet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde tez yazdırma forum konusunda birçok kişinin arayış içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Tez yazdırma forum ile tam manasıyla bir portal meydana getirilse ve birçok kişi buradan süreçle ilgili bilgi elde etse çok iyi olacaktır. Ancak günümüze dek sanal olarak böyle bir ortam meydana getirmek mümkün olmamıştır. Bizim meydana getirdiğimiz blog çalışması da çok işlevsel olmadığından mıdır bilinmez, beklenen ilgiyi görmemiştir. Sonuçta bu işle ilgili araştırma yapan, bilgi almak isteyen kişilerin sistemli bilgi elde edeceği bir internet ortamı meydana getirmek mümkün olmamıştır. Maalesef ki sistemli bilgi yer almadığından dolayı iyi araştırma yapamayan ve/veya belirli bilgi birikimi olmaması sebebiyle farklı bilgilerle kafası karışan birçok kişi için aslında ciddi manada bilgi kirliliğinden söz etmek mümkündür. Bu sebepledir ki böyle ihtiyaç olduğu ortada olmasına rağmen henüz somut olarak başarılı bir projeden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan anlatılan biçimde bir platform olsaydı birçok kişi burada sorularını yöneltme şansına sahip olacaktı ve karşılıklı olarak bilgi paylaşılacaktı.

kaynak: www.kalemtezhazirlama.com/tez-yazdirma-forum

 

Akademik Tez Yazdırma

Günümüzde değişen ihtiyaçlarımıza paralel olarak farklı alanlar ve işler meydana gelmektedir. Akademik Tez Yazdırma Merkezi bunlardan birisidir. Akademik tez yazdırma şeklinde bir gereksinim belki geçmiş yıllarda da vardı ancak şuna eminiz ki belki de günümüzdeki talebin yüzde biri bile yoktu. Zaman içerisinde hem yüksek lisans ve sonrasındaki programlara olan ilgi arttı hem de bu bahsi geçen lisansüstü programlar inanılmaz düzeyde yaygınlaşmıştır. Bu anlatılanlar yaşanırken zaman içerisinde iş hayatında yoğun çalışma süreçleri belirmiş, hayat adeta bir koşuşturmaca

kalem tez haberleri

halini almıştır. Evet olanaklar gerçekten çok artmıştır ancak artan bu olanaklar yine de insanlığın hayatın temposuna yetişmesine yetmemektedir. Hal böyle olunca da zaten yoğun bir hayat koşuşturmacası yaşayan kişiler için akademik tez yazdırma konusu da ayrı bir problem olarak karşısına çıkmıştır. Birçok kişi bu denli yoğun olan insanların neden lisans üstü programlarda eğitime devam ettiğini sorgulamaktadır. Bir bakıma madem bu kadar yoğunsan, eğitim hayatına devam etmekte ısrar nedendir diye sorular akla gelmiyor değil. Ancak birçoğunuzun bildiği gibi artık sistem bir noktada bunu adeta dayatmaktadır. Dayatmaktadır diyoruz çünkü çalışan bir insan için düşünürsek, işyeri diyor ki lisansüstü eğitim alan kişilerin maaşlarında görece artış yapacağız. Bir başka durumda terfi almak için kadro açılıyor ancak deniliyor ki, lisansüstü mezunu olmak gerekiyor. Bunlar ve bunlara benzer örnekler çoğaltılabilir olsa da anlatılmak istenen, bize göre sistemin insanları bu programlara ittiği yönündedir. Dahası özel eğitim kurumlarının çoğalması da bu durumun daha da genişlemesine neden olmuştur. Şöyle ki birçok insan için ulaşılamaz olan bu düzeydeki programlar, gitgide yaygınlaşmış ve bunun sonucunda da birçok kişi için ulaşılabilir olmuştur. Ayrıca teknolojik gelişmeler de ciddi manada sürece etki etmiştir. Sadece uzaktan eğitim programlarının bile önemli bir öğrenci potansiyeli barındırdığı konuyla ilgili taraflarca bilinmektedir. Kısacası Akademik Danışmanlık hususunda bu talebin çok daha yukarı yönde artacağını ön görmek zor bir tahmin olmayacaktır. Gelecek zaman içerisinde konu hakkında talebin artarak devam edeceğini ön görüyoruz. Bu sebepledir ki bahsi geçen artışları olası bir fırsat olarak gören ancak anlatılan işten pekte anlamayan kişiler anlamadıkları konularda anlamadıkları işlerle ilgili size yardımcı olmak isteyebilirler. Bu sebepledir ki sizler alternatifleri değerlendirirken titiz davranmalısınız. Konuyla alakalı olarak diğer yayınlarımıza göz atabilir ve dilerseniz bizimle irtibat haline geçebilirsiniz. Çağrı merkezi ekibimiz size yardımcı olmak için hafta içi her gün 09.30 – 18.30 saatleri arasında hizmetinizdedir.

Portakal Tez Hazırlama

Portakal Tez Hazırlama

Portakal tez hazırlama akademik danışmanlık hizmetleri ve akademik yayınlar (tez, proje veya makale) hazırlama hususunda hizmet vermektedir. Portakal tez hazırlama bu faaliyetleri gerçekleştirirken, bilimsel ilkelere bağlı biçimde çalışma yapmaktadır. Konuyla ilgili düzenli olarak yayınlamakta olduğumuz bildirgeler ve makaleler ile öncelikli kendimizi geliştirmeyi hedefliyoruz ve buna ek olarak konuyla ilgili gereksinim duyan öğrenci arkadaşların temel gereklilikler hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Böylece bizimle çalışmayı tercih etmiyor olsanız bile en azından işinize yarar biçimde hizmet ortaya koyacak yerler ile çalışmanıza bir nebze de olsa katkı sunmayı düşünmekteyiz. Umuyoruz ki bu hususta zerre miktar dahi olsa Portakal Tez Hazırlama olarak bizlerin yararı olacaktır. Böyle olsa bile biz amacımıza ulaşıyoruz demektir.

Portakal Tez Yazdırma

Araştırma içerisinde olunan Portakal tez yazdırma hizmetlerine kısaca değinelim. Genel olarak portakal tez yazdırma olarak deklare edilse de, makale yazımı ve/veya proje hazırlama gibi konularda da faaliyet gerçekleştirildiğini belirtmek isteriz. Hal böyle olunca da genel manada yüksek öğrenim öğrencilerine yönelik akademik danışmanlık hizmeti verildiğini ifade etmek daha genel bir ifade muhteva etmesi sebebiyle daha yararlı olacaktır. Portakal tez yazdırma hususunda sunduğumuz ayrıcalıklar için bizimle irtibat haline geçebilirsiniz. İlgili hususlarda çok kez yayınladığımız yayınlar için sayfada yer alan diğer bilgilendirme yazılarını incelemeniz önemli düzeyde yarar sağlayacaktır. Eğer bunları incelemek yerine telefonda iletişim kurmak isterseniz ilgili ekip üyelerimiz size sözlü olarak destek verebilirler.

Portakal Tez Merkezi

Bizler Portakal Tez Merkezi olarak arzu eden talebe arkadaşlarımıza başta tez olmak üzere, akademik danışmanlık sunmaktayız. Portakal tez merkezi olarak ilk hedefimiz müşteri talep ve beklentilerini karşılayabilmek adına, müşteri ne istiyor sorusuna yanıt bulmaktır. Eğer bu soruya doğru yanıt verebilir isek, aklımızdan geçenleri ve sizlerin değerli görüşlerini/beklentilerini bir noktada toplayabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek karşılıklı olarak memnuniyetin sağlanabilmesi sebebiyle iyi bir iş ilişkisi yanında, iyi bir dostluk/arkadaşlık ilişkisi kurabileceğimize inanıyoruz. Eğer bunu başarabilirsek portakal tez merkezi olarak en temel hedeflerimizden birini gerçekleştirmenin memnuniyeti ile çalışma hayatımıza devam edebiliriz. Umarız aynı memnuniyet duygu ve düşüncelerini sizlerden de duyabiliriz. Bu durumda yaptığımız iş daha da anlamlanacaktır.

kaynak: http://www.portakaltez.com

Tez Hazırlama Hakkında

Tez Hazırlama Hakkında

Bildiğiniz üzere popüler arama kelimeleri hakkında bildirim yayınlamaktayız. Bu kez tez danışmanlık merkezi hususuna değinmek istedik. Tez hazırlama danışmanlık merkezi, düzenli aralıkla yayınladığımız bildiriler arasında bu seferki yayınımızın konusunu meydana getirmektedir. Bahsi geçen arama konusuyla ilgili olarak araştırma içerisinde olduğunuza göre yükseköğretim programlarından birisinde eğitim görmekte olduğunuzu varsaymaktayız. En azından ortaya konulan bu yayını okuyan birçok kişinin bu durumda olduğu düşünülerek görüşlerin bildirileceğini belirtmek gerekmektedir. Lisans, lisansüstü veyahut doktora düzeylerinde eğitim görmekte olan sizlerin belirli bir olgunluğa ulaştığınız ortadadır. Bahsi geçen olgunluk, her düzeyde kendine özgüdür. Bu sebeple tetkik yapmakta olan ilgililerin öncelikle kendi düzeylerinin getirdiği bilinç içerisinde olması önemlidir. Burada ifade edilmek istenenlere örnek vermek gerekirse, şöyle ki; lisans öğrencisinin yaptığı akademik hatalar – belirli dengeler etrafında – görmezden gelinebilirken, doktora düzeyinde tolerans neredeyse sıfıra yakın düzeylerdedir. O halde düzey arttıkça akademik gerekliliklerin kati biçimde uygulandığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bu sebeple, talebelerin ilgili düzeyin gerektirdikleri konusunda belirli bilinç halinde olması son derece önemlidir. Söyleyişi içerisinde aradaki farklara değinilmemesi daha doğru bulunmuştur. Belki bu husus farklı yayınlarda dikkate alınabilir ancak şu an için konuyu fazla dağıtmamakta yarar görmekteyiz. Çünkü akademik düzeyler arasındaki farklılıklar birkaç sayfaya sığacak nitelikte değildir. Özellikle doktora düzeyi için onlarca sayfa açıklama yapılması, sınırlı oranda bilgi aktarımını ancak sağlayacaktır.

Konuyla ilgili olan kişilerin tez danışmanlık merkezi aramaları içerisinde hedefleri doğru yerden hizmet almaktır. O kadar çok bu işi yaptığını iddia eden yerler var ki, bir tüketici olarak konuyla ilgili gereksinim duyan öğrencilerin kafası karışmış durumdadır. Bilindiği üzere, internet hayatımızı son derece kolaylaştıran uygulamaları barındırıyor olsa da güven konusunda veya daha doğru tabirle güvenli kişinin/kurumun kim olduğu konusunda çeşitli sorunlar muhteva etmektedir. Bu hususta sadece bu sektörde değil; birçok sektörde birçok bildirim yayını ve dokümantasyonu olduğu bilinmektedir. Konuya ilk yaklaşılacak nokta, normal gündelik hayatta tüketim eylemleri içerisinde ne kadar riskiniz var ise ‘sanal ortam’ içerisinde de riskinizin bu orana yakın düzeyde olduğu gerçeğidir. Bu husus çok önemlidir. Çünkü, işin tamamlanmaması sonucunda ortaya çıkacak çözüm hemen hemen aynıdır. Takdir edersiniz ki mevzubahis iş zamanında tamamlanmadığı sürece, telafisi zor veya imkânsız durumlar ortaya çıkacaktır. Birçok arkadaşımız bu konuda kaybettiği maddi olguları düşünmektedir. Ki bu hususta haksız da sayılmazlar (Hepimiz için karşılıksız en küçük maddi kayıplar önemli olmakla birlikte, bu bilgilendirme yayınının konusu olmadığından dolayı fazla irdelenmeyecektir. Bir kişinin sizden haksız yere maddi çıkar sağlaması hiçbir koşulda kabul edilemeyecek ve üzerinde yorum yapılamayacak bir konudur). Ancak işin tamamlanmadığı ve dolayısıyla da sürecin yarım kaldığı gerçeği aynı şekilde karşımızda durmaktadır (Maddi kayba uğramanız sürecin başarısız tamamlanması gerçeğini değiştirmeyecektir). Doğal olarak bu işin bir olumsuz getirisi söz konusu olacaktır. Söz gelimi talebe bu sebeple belki de dönem uzatacaktır. Bu denli can sıkıcı bir sonuca maruz kalmış kişi, en azından ödediği maddi süjelerin iadesini istemesi kesinlikle haklıdır. Yine de her zaman için ilk hedef daha geniş perspektifte olan okulu tamamlamak olduğundan, zaruri ihtiyaç öncelikli olarak bir şekilde akademik çalışmayı hazırlamaktır.

Toparlayacak olursak karşılıklı güveni inşa etmek, yalnızca bu alanda değil, hemen hemen her koşulda başlangıç için temel gereksinimdir. Birçok kez vurgulandığı üzere ilk hedef kesinlikle referans üzerinden ilgili kuruma ulaşmanız olacaktır. Bu sayede internet ortamı üzerinden hizmet almanın handikabını ortadan kaldırabilirsiniz. Bu mümkün değil ise, araştırmanızı kapsamlı olarak yapmanız daha yüksek seviyede önem arz etmektedir. Devam eden başlıklarda bu kıstasla ilgili olarak neler yapabileceğinizi kısaca size anlatmaya gayret göstereceğiz. Bunlara dikkat edildiği sürece, yanlış tercihte bulunma ihtimalini asgari düzeye çekeceğinizi düşünüyoruz. Şunu söylemekte özellikle yarar görüyoruz, burada bizim anlattıklarımız, kendimizi tercih etmenizi sağlamak veyahut bu adımları izlerseniz kesinlikle doğru tercih yaparsınız manasına gelmemektedir. Bu ve benzeri araştırıların/paylaşımların temel hedefi ilgili kişilerin bilinç düzeyini artırmaktır. Elbette tez danışmanlık merkezi arasında yer alan kurumlardan birisi olarak, kendi sistemimizle ilgili yenilikleri ve ayrıcalıkları da sizlerle paylaşmamız son derece doğal kabul edilmelidir. Sonuçta yapılan araştırmalar ve sizlerden alınan geri bildirimlerle bu sistemler ortaya çıkarılmaktadır. Unutulmamalıdır ki ancak bu şekilde değişen ihtiyaçlara yanıt verilebilmekte ve asgari sorunla süreçler tamamlanabilmektedir. Ki faaliyet gösterilmeye çalışılan alanın hizmet olması sebebiyle aynı biçimde sonlandırdığınız süreçlerde bile memnuniyet oranları arasında farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple birçok arkadaşımızın belirttiğinin tam aksine kati kuralcı değiliz. Yapmaya çalıştığımız sadece bilinmeyenleri en aza düşürerek, ileride en az sürprizle karşılaşmanızı ve dolayısıyla da ortaya çıkan yeni bir duruma karşı anında tepki verilebilmesini sağlamaktır.

Sonuçta akademik danışmanlık hizmet veren yerler arasında işini düzgün yapan bizim dışımızda kişiler/kurumlar da bulunmaktadır. İhtiyaçlarınızı doğru tespit ederseniz ve kapsamlı araştırma yaparsanız doğru alternatiflerden birisine ulaşma ihtimaliniz son derece yüksektir. Bu biz de olabiliriz, işini düzgün yapan bir başkası da…

Tez danışmanlık ücreti

Tez hazırlama, Gerçek olan şu ki, talep edilen işe bağlı olarak tez danışmanlık ücreti talep edilmektedir. Gereksinim duyulan işlerle ilgili tez danışmanlık ücreti istenmesi her ne kadar doğal ise, ‘’tezi/projeyi ne kadara yazıyorsunuz’’ veya bu cümlenin türevleri olan sorular da yükseköğrenim gören bir talebeye yakışmayacak düzeydedir. En azından konu belirtilmesi gerekmiyor mu? Aslında sadece konu iletilmesi de söz konusu talebin tam manasıyla anlaşılmasını mümkün kılmamaktadır. Bunun yanında çalışmanın hazırlanacağı dil, akademik düzey, teslim tarihi gibi kıstasların bir etkisinin olması gerekmiyor mu? Bu konuda tez canlılığımızdan mıdır bilinmez her şeyi anında çözümlemeyi arzu ediyoruz. Bu noktada da kendimizle ilgili tüm bilgileri karşı tarafın bildiği varsayımı üzerinden hareket ediyoruz. Bizim şu ana dek yaptığımız tespitlerin temelinde bu ve benzeri sebeplerle konu dahi belirtilmeden ücretlendirme detaylarının sorulması yatmaktadır. Üstelik bu konuda hizmet talep eden birçok öğrenci, kendisine açıklama yapıldığı ve gerekli bilgilerin istendiği durumda ‘’bununla uğraşacak vakti olmadığını’’ iletmektedir. Nasıl bir ironi değil mi? Anlatılanlardan çıkarılması gereken sonuç, ücret almak için ciddi bir emek vermeniz veya önemli derecede çaba harcamanız gerektiği değildir. Aksine biz bu hususta şunu ifade ediyoruz; bizden tez danışmanlık ücreti almak gerçekten son derece basittir. Ücretlendirme talep eden kişilerin, yalnızca değerlendirme kriterimiz olan formu doldurması gerekiyor. Burada mail adresi dışında bir bilginizi istemiyoruz. Telefon numarası doldurmak zorunlu olmadığından dolayı, dilerseniz bu bilgiyi paylaşmayınız, çünkü biz ilk değerlendirmeyi e-mail üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında istenenler ise size doğru ücretlendirmenin yapılması ve gerçek manada yarar sağlayıp – sağlayamayacağımızın tespiti amacıyla talep edilmektedir. Kişisel bilgilerinizin gizliliği konusunda hassas davranıyoruz. Bu konuda ‘’gizlilik’’ prensibimizi inceleyebilirsiniz.

Tez danışmanlık şirketleri

Bilindiği üzere son yıllarda hizmet sektörü ciddi manada ilerleme kat etmiştir. Söz konusu gelişim, gelişmiş ülkelerde daha hızlı görülse de, gelişmekte olan ülkelerde de önemli bir potansiyel var olduğu ortadadır. Üstelik bu ülkelerde sektörün gelişim hızı daha yüksek ivme ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere, insan hayatının birçok noktasında hizmet temelli ihtiyaçlar artış eğilimindedir. Bahsedilen gereksinimlere paralel olarak talep süreğen biçimde artmaktadır. Mevzubahis ihtiyaçlar ışığında sektör her geçen gün daha da büyümektedir. Hizmet sektörü temelinde yer alan dallardan olan akademik rehberlik çalışmaları konusunda tez danışmanlık şirketleri çalışma yapmaktadır. Bu konuda tüm geçmiş zannediyoruz on beş yılı geçmeyecektir. Bu tarihin kesin yargılarla ifade edilmesi doğru olmasa da profesyonel olarak faaliyetlerin aşağı yukarı bu zamanlara denk geldiği ortadadır. Yapılan değerlendirmede yakın çevresine amatör olarak destek sağlayan kişiler dahil edilmemiştir. Çünkü işin bu boyutuna gidersek eğitim – öğretim hayatının var olduğundan bugüne dek zannediyoruz benzer şekilde çalışma yapmış kişiler bulunacaktır. Bu konuyu başka bir yayında detaylıca inceleyeceğimizi ifade edelim ve kısaca bilgilendirmeyi sonlandıralım. İnceleme konumuza dönecek olursak; profesyonel manada yakın süreçte başlamış bu hizmet alanında tez danışmanlık şirketleri arayan insanların talepleri akademik manada destek hizmeti almaktır. Bu desteğe ihtiyaç duyan hemen herkesin zihninde beliren soru şudur ki; seçim neye göre yapılacaktır? En doğru tercih hangi kriterlere göre belirlenecektir? Sizi kesin sonuca götürecek en basit çözüm referans üzere hizmet talebinde bulunmaktır. Eğer bu mümkün değil ise açıkçası daha sıkı bir araştırma yapmanız gerekecek. Bu sorulara yanıt verebilmek ve doğruya en yakın tercihi yapabilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aramanızı önermekteyiz. Bunlara ek olarak kendi tüketim alışkanlıklarınız da size fikir verebilir, fikriniz olmasa dahi en azından kendinizi rahat hissetmenize neden olacaktır. Yanıt aramanız gereken sorular kısaca şu şekildedir:

 • Hizmet standartları nelerdir?
 • İlgili kurumun çalışma sistemi ve hizmet standartları akademik gerekliliklerle örtüşüyor mu?
 • Çalışma sistemiyle alakalı yazılı bir dokümantasyon paylaşıldı mı?
 • Karşı taraf ihtiyacınızı tam olarak algıladı mı?
 • Bu gereksinime yüzeysel dahi olsa somut çözüm alternatifleri sizinle paylaşıldı mı?
 • İntihal hakkında fikirleri var mı?
 • Sadece sözlü garantiler mi veriliyor? Yoksa yazılı bilgi paylaşılıyor mu?
 • Belirli aralıklarla danışman kontrolü sağlanacak mı?
 • Danışman eleştiri verdiğinde nasıl bir yol izleniyor?
 • Ne kadar birebir alıntı yapılacak?
 • Kullanılan dokümantasyon ve kaynaklar size iletilecek mi?
 • İlgili kurumun yerine getirmeyeceğini ifade ettiği kıstaslar var mı?
 • Teslimden önce biçimsel düzenlemeler (dizgi) yapılıyor mu?

Yukarıdaki soruların sayısı artırılabilecek olsa da ana hatlarıyla bu sorulara aldığınız yanıtlar sizi tatmin edebilir. Tatminden daha ziyade tez danışmanlık şirketleri arasındaki arayışınıza çare olur demek daha doğru bir tabir olacaktır. Bunun yanında yazıya aktarmak çok zor olduğundan sadece dikkat çekebildiğimiz bir konu vardır. Her insanın kendine özgü bir tüketim tercihi bulunmaktadır. Değerlendirme yaparken bilinçsiz dahi olsa bunları yapacağınız katidir. Ancak bu hususta karşı taraf odaklı olmamanız ve yanıt aradığınız sorulara kesin yanıtlar alabilmeniz önemlidir. Daha yalın ifade edecek olursak, ‘görüşmelerde süreci kendiniz yönlendiriniz’. Tabii ki bu noktada her zaman ifade ettiğimiz gibi siz bilinçli olmazsanız, karşı tarafın her yanıtı size tatminkâr gelebilir. Örnek vermek gerekirse, istediğim çalışmanın çok detaylı olmasına gerek yok, hocama iyi – kötü bir şeyler götürebileyim yeter diyen bir insanın ‘’intihal’’ (bilgi hırsızlığı) konusunda fikrinin olmasını beklemek güçtür. Bu sebeple nitelikli iş yapan bir yer bahsi geçen kişinin ilgi alanına girmeyecektir.

Tez danışmanlık hizmetleri

Araştırma içerisinde bulunduğunuz tez danışmanlık hizmetleri konusunda doğru yer hangisi? Birçoğumuz bu soruya yanıt aramaktayız. Tez danışmanlık hizmetleri tercihi konusunda bilinmesi gerekenler hususunda, bazı arkadaşlarımızın bildiği üzere çok kez çeşitli bilinçlendirme yayınları hazırlanmış ve bu hazırlanan yayınlar web sayfamızda paylaşılmıştır. Konu hakkında daha önce ilgililerle paylaşılmış olan dokümantasyonların amacı kesinlikle ‘’biz en iyisiyiz’’ içeriğine sahip değildir. Veyahut bu işi yapan diğer yerler kötü, ‘’bizden iyisi yok’’ ana fikrine de sahip değildir. Aksine; akademik yayın nasıl hazırlanır? Akademik yayınlar asgari ne tür bir içeriğe sahip olmalıdır? Veya tercihinizi gerçekleştirirken hangi kıstaslara dikkat etmeniz gerektiği gibi genel bilgi içerikli görüşlerin paylaşıldığı formata sahiptir. Dolayısıyla kendimiz dışında bu hizmeti sunan yerlerin negatif özelliklerinden ziyade olması gerekenlere odaklanmış durumdayız. Doğrusu nitelik ve içerik bakımından sizi tatmin edecek yalnızca tek bir kurum olduğunu düşünmüyoruz. Elbette olması gerektiği gibi faaliyet gösteren birden çok işletmenin varlığı su götürmez bir gerçektir. Ancak bu demek değildir ki, bu alanda hizmet veren tüm yerler ‘’olması gerektiği gibi’’ hizmet vermektedir. Her sektörde olduğu gibi bizim faaliyet göstermeye çalıştığımız bu alanda da yeterli ve yetersiz kişiler-kurumlar bulunmaktadır. O halde tez danışmanlık hizmetleri araştırması yaparken, belirli bir donanıma sahip olmanız gerekmektedir. Birçok ilgili bu bilgiye sahip olmadığı için zaten böyle bir tetkik içerisine girdiğini iletmektedir. Ancak unutmayınız ki, hiçbir şey bilmeden doğru yola ulaşmanız ihtimal dahilinde olmakla birlikte, zayıf bir seçenektir. Unutmayınız ki, bizim yaptığımız faaliyetlerin temel odağında size zaman kazandırmak söz konusudur. Talep edeceğiniz akademik yayın hakkında hiç bilginiz yok ise, bizler size akademik yayın meydana getirmeyi öğreteceğimizi iddia etmiyoruz. Yapılan işlem, belirli bir kapasiteye ulaşmış ve söz konusu bölümden mezun olmak üzere olan öğrencilere zaman kazandırmaktan başka bir şey değildir. Takdir edersiniz ki, herhangi bir işi hazırlayıp teslim etmek ile mevzubahis işin nasıl yapıldığını öğretmek birbirinden son derece farklı süjelerdir. Sonuç olarak karşı tarafın sözleri ile değil; kendi tespitlerinizle ilerlerseniz, biz de dahil olmak üzere tüm bu hizmeti sunan yerlerle ilgili olarak filtreleme işlemini doğru biçimde yapabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak detaylı fikir sahibi olmanız adına, internet sayfamızı inceleyebilir ve/veya diğer yayınlarımıza göz atabilirsiniz.

info@kalemtezhazirlama.com.

kaynak: www.kalemtezhazirlama.com

Tez Hazırlama Merkezi Yardım Makalesi

Tez Hazırlama Merkezi Yardım Makalesi

Bazı kelimeler vardır ki araştırılan işin önüne geçebilir. Tez hazırlama merkezi de bu örneğe uygun bir yaklaşımdır. Aslında böyle bir yerden ziyade tez hazırlama merkezi bir iş yapan kurum olarak görülmektedir. Oysa marka olarak bir mana ifade etmeyecektir çünkü bu örnekten yola çıkarsak ‘’banka’’ gibi ifade ortaya çıkmaktadır. Oysa bu şekilde bir yaklaşım sergilense yüksek ihtimalle birçok kişi hangi banka şeklinde bankanın ismini soracaktır. Bu durumda bankanın (genel itibariyle markanın) ön plana çıkması söz konusu olacaktır. Ancak şu ana dek görüldüğü üzere birçok insan orası tez hazırlama merkezi mi şeklinde yaklaşım sergilemektedir. Bu sorunun pratikte yanıtı evet olarak verilse de, ileride iş yapan talebelerin bu kurumu nasıl ayırt edeceği bir soru işaretidir. Kısaca bir örnek vermek gerekirse bizi arayıp çalışmasının ne durumda olduğunu soran birçok öğrenci arkadaş bulunmaktadır. Bu durum elbette olağandır ancak sadece bizim süreci yürüttüğümüz çalışma sahiplerinin aradığı durumlarda değil mi? Oysa bu konuda bilgi almak isteyen bazı kişilerin çalışmasını bile yürütmüyoruz. Daha kötüsü bazıları bizden teklif dahi almamıştır. Bunun anlamı şudur ki bu kişiler rast gele arayıp işi vermiş ve hiçbir şekilde ayırt edici bir tercihte bulunmamıştır. Oysa sorun yaşadığında ilgili kuruma nasıl ulaşacağı düşüncesi bile bu durumun önüne geçebilmek için bir nedendir. Kısacası araştırma yaparken lütfen ilgili kurumun markasına dikkat ediniz. Çünkü web sayfaları gelip geçicidir. Kuşkusuz bu durumun ortaya çıkmasında arama motorlarının da çok önemli bir etkisi vardır. Şöyle ki bilmeyenler için ifade edelim, bildiğiniz üzere www. Girildikten sonra her sayfanın adresini yazarsınız ve ilgili web sayfasına ulaşırsınız. Buraya kadar her şey normal. Ancak arama motorları etiket kelimelere ve makalenin kalitesine odaklanması gerekirken, bazı durumlarda ‘’alan adı’’ olarak ifade edilen web adresini ön plana çıkarmaktadır. Bu durumun nihai bir sonucu olarak da işi yapan kurumlar alan adı seçerken elbette kendilerine en çok yarar sağlayacak isimleri seçmektedir. Bu seçenekler de tez hazırlama merkezi gibi genel geçer ifadelerden oluşabilmektedir. Üstelik önüne veyahut arkasına birkaç kelime (hatta harf bile olabilir) eklemek suretiyle ikinci, üçüncü hatta sonsuza dek kombinasyonlar yapılabilmektedir. Anlatılan durumun ortaya çıkmasında şüphesiz bu husus çok önemlidir. Tüm bu anlatılan nedenlerle araştırma yaparken ulaştığını sayfanın kalitesini incelemenizi öneriyoruz. En azından makaleleri birkaç dakika okuyunuz. Araştırmanın sonucunda profesyonel akademik danışmanlık almak isterseniz bizimle iletişim kurabilirsiniz. Bize ulaştığınız taktirde hizmetlerimiz hakkındaki detaylarla ilgili uzman ekip üyelerimiz size bilgi verebilirler.

kaynak: http://www.kalemtezhazirlama.com/kalem-tez-hazirlama-merkezi

Tez Yazdırma Hakkında

Tez Yazdırma

Eğer ilgi alanınıza giriyor ya da bu konuda bir talebiniz var ise tez yazdırma konusunda tam yerine geldiniz. Tez yazdırma süreci hakkında hizmet veren işletmemiz, taleplerinize dikkat etmek suretiyle ihtiyaçlarınıza profesyonel çözüm üretmektedir. Şöyle ki süreci sizin yerinize üstleniyoruz ve tüm işlemleri (saha uygulamaları hariç) yerine getiriyoruz. Siz de bu aşamada diğer meşkalelerinize daha çok vakit ayırabileceksiniz. Elbette şunu eklemeye gerek var mı bilemiyoruz ancak sizin de yapılanları kontrol etmeniz ve okumanız başarıya giden yolda önemli bir etkendir. Bu konuyla ilgili daha önceki yayında nelere dikkat ederek seçim yapmanız gerektiğini anlatmaya gayret etmiştik. Serinin devamı olan bu yayında ise akademik yayın hazırlarken dikkat edilmesi gereken temel konulara değinilecektir. Söz gelimi alıntı gösterme konusu, intihal nedir? Ya da özgün bir çalışma nasıl hazırlanır gibi konulara değinilecektir.

Bunlardan ilki akademik bir araştırmada alıntı gösterme zorunluluğudur. Birçok öğrenci bu konuda problem yaşamaktadır çünkü neden kaynak göstermesi gerektiği kendisine açıklanmamaktadır. Şöyle ki herhangi bir programdan mezun olmak üzere olan orta halli bir öğrenci X konusunda bir tez hazırlıyor olsun. Emin olunuz ki bu konuda en az 50 sayfalık bir yazı hazırlayabilir. Ancak kaynak göstermeden bu işlemi yapar ise bu akademik bir araştırma olarak kabul görmeyecektir. Çünkü bir öğrenci bu bilgileri bir yerden almış olmalı ve ikinci olarak da ilgili X konusunda öğrenci bilimsel tespitlerde bulunabilecek kapasitede değildir. Bu kapasitede olsa bile akademik araştırmaların mantığı anlatıldığı şekilde olduğundan dolayı sahip olunan düşünceleri daha önceki yapılmış bilimsel araştırmalar ile desteklemek gerekmektedir. Eğer siz herhangi bir kaynak göstermeden bir çalışma hazırlarsanız bunun adı ‘’deneme’’ olur. Bunun yanında bilim insanlarının bin bir emekle ortaya çıkardıkları düşünceleri kendi düşünceniz gibi ortaya koyar iseniz de bu aşırma (akademik hırsızlık) olarak nitelendirilecektir. Sadece akademik camialarda değil; toplumsal hayatın her noktasında hırsızlık hoş bir davranış değildir. Son olarak özgün bir çalışma nasıl hazırlanır sorusuna yanıt verecek olursak; özgün çalışma alıntı yapılan tüm kişileri/yayınları kaynak olarak göstermek ve geriye kalan düşüncelerin ise tamamen size ait olması şeklinde yapılmalıdır. Günümüzde alıntı programları olduğundan birçok kişi alıntı çıkmaz ise bir çalışmanın özgün olduğunu düşünmektedir. Bu bir yanlıştır çünkü alıntı programlarını meydana getiren de insandır ve insan faktörü kötü niyetlere de hizmet edebilir. Bu sebepledir ki alıntı oranı fikir verebilir ancak özgünlüğü hiçbir şekilde garanti etmeyecektir. Tez yazdırma hususunda yukarıda anlatılanları hakkaniyet boyutu ile birleştirirsek en azından ne yapılmaması gerektiği konusunda fikrinizin oluştuğuna inanıyoruz.

Bitirme tez hazırlama danışmanı nasıl bulurum?

Bitirme tez hazırlama danışmanı nasıl bulurum?

Bitirme tezi hazırlama (Bitirme Projesi Hazırlama) ihtiyacı hasıl olunda bu işi iyi bilen tecrübeli, çok sayıda tez teslim etmiş kurumsal başarılı uzman sizin ihtiyacınızı görür lakin her

bitirme tezi yardım danışmanlığı
bitirme tezi yardım danışmanlığı

karşınıza çıkan doğru danışman olmayabilir,  iyi araştırıp karar vermelisiniz, sosyal medya gibi soytarı mecralarından bulduğunuz ucuzcu kişiler yada parasız sıradan bir blog sayfadan bulduğunuz insanlar ancak sizi dolandırır, facebook gibi bir mecradan blogspot gibi bir blogdan hizmet almak nasıl aptallık ahmaklık pes bu kadar eşşek olursanız dolandırılmayı hak ediyorsunuz demektir, kolay gelsin.

Yüksek lisans tezi hazırlamak zormu?

Yüksek lisans tezi hazırlamak zormu?

Elbette zor iyi şeyler, güzel şeyler zor ve tatlı.. Hazırlama  aşamasında bakalım nelere dikkat etmeli konu seçimi vs gibi yüksek lisans hakkında detaylı makaleyi mutlaka okuyun.

Faaliyet gösterdiğimiz alanda en çok yüksek lisans tezi hazırlama işleri konusunda hizmet veriyoruz. Tahmin edeceğiniz üzere yüksek lisans tezi hazırlama en yoğun talebin olduğu bir alandır. Bu durumda biz de en yoğun talebe karşılık olarak bu alanda faaliyetlerimizi daha geniş çerçevede size sunmaya çalışmaktayız. Çalışmalarımızda ne şekilde yol izlediğimizi ve hangi

Yüksek lisans tez yardımı alın
Yüksek lisans tez yardımı alın

kıstaslara dikkat ettiğimizi kısaca sıralayacak olursak aşağıdaki liste ortaya çıkacaktır.

 1. Öncelikle talep tabanlı çalışıyoruz. Yani öğrenci dilek ve gereksinimlerine göre program hazırlamaktayız. Tüm süreç bize gelen isteklere göre kurgulanmaktadır.
 2. Yani sürecin tamamı ya da belirli bir kısmın hazırlanması işlemleri yapabiliyoruz. Bu tamamen öğrenciye kalmıştır.
 • İlk yapılacak iş alt yapı araştırmasıdır. Yani hazırlanması planlanan konuyla alakalı ne derece kaynağa ulaşabilirsiniz? Buna yanıt verebilecek durumda olmanız yetmez. Somut olarak bu kaynaklara ulaşmalısınız ki ileride asgari düzeyde problemle karşılaşmanız mümkün olsun. Konu belirleme aşaması yüksek lisans tezi hazırlama aşamasında affedersiniz deyip değiştirebileceğiniz bir şey değildir. Kısacası bu aşamadaki hatanın telafisi çok zor olabilir.

  Yüksek lisans tez danışmanlığı
  Yüksek lisans tez danışmanlığı
 1. Konu belirledikten sonra tabiri caizse ne bulursanız okumanız gerekir.
 2. Sadece okumak değil, okuduklarınızı not almanız da önemlidir.
 3. Not almazsanız, elde ettiğiniz bir bilginin dipnotu için inanın okuma süresine harcadığınız emekten çok daha fazlasını ortaya koymanız gerekebilir.
 • Her gördüğünüz işe yaraması muhtemel bilginin not alınması suretiyle kayıt altına alınması önem arz etmektedir.
 • Bu aşama zaten yüksek lisans tezi hazırlama sürecinin zaman bakımından en uzun dilimini meydana getirmektedir.
 1. Eğer anlatılanları yerine getiriyorsanız, en önemli kıstas düzenli olarak danışmanla görüşme programlamaktır.
 2. Görüşme için danışman hocanız ilgisiz olsa dahi sizin onu zorlamanız, kendisinden ricada bulunmanız gerekir.
 3. Bu aşama içerisindeyken eğer metodoloji konusunda bir bölümünüz var ise bir yandan da onu hazır etmek lazım gelir.
 • Birçokları bu yöntem bölümünü lüzumsuz görse de, özellikle sosyal bilimler disiplinlerinde bunu kesinlikle tavsiye ediyoruz.
 • Ölçek belirleme konusunda birden çok sayıda alternatifle danışman öğretim üyesine gidebilirsiniz. Hem literatürle ilgili düşüncelerini öğrenirsiniz, hem de ilgili ölçeğin uygunluğu hususunda bilgi alırsınız.

  Yüksek lisans tez yazım desteği
  Yüksek lisans tez yazım desteği
 • Bir seferde olmasa bile birden çok sayıda danışmanla görüşmek suretiyle ölçeğe onay almanızla birlikte hemen ilgili örneklemde uygulayınız.
 1. Analiz sonuçlarının ortaya çıkarılması
 • Tartışma ve sonuç gibi bölümlerin yazılması
 • Dizgi ve teslim

Tez Yazdırmam Gerek

Tez Yazdırmam Gerek kendim yazamıyorum, kafam çalışıyor, konsantre olamıyorum yardıma ihtiyacım var kime yaptıracağım kim yardım eder bana gibi sorulara cevap verelim aslında bu sorulara cevap verip yardım amacıyla bu bloğu açtı Kalem tez Türkiye’de çoğu üniversite tezlerine cevap verebilen şirket sizinde tezinize bir çözüm bulacaktır.

Tez hazırlamanıza yardımcı
Tez hazırlamanıza yardımcı

www.kalemtezhazirlama.com