Tez hazırlamanın zorlukları

Tez hazırlamanın zorlukları

Tez hazırlarken mutlak suretle bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz neler bunlar biraz bundan bahsedeceğiz.

1.Tezde doğru konu başlığı bulma

2.Tez hazırlarken doğru ve tüm oteritelerle kabul edilen kaynakların bulunması

3.İntihal tehlikesi

4.Araştırma zorluğu

Tez hazırlama çalışması
Tez hazırlama çalışması

yukarıda bahsedilen başlıklarda en çok rastlanan sıkıntıları özetledik. Aslında tez yazdırma dolu, bilgili, araştırmacı, kapasiteli kişi için zor değil aşılabilirdir, ama yetersiz donanıma sahip öğrenci yada kişiler bunu başarmaları neredeyse imkansızdır. Asla kendi başlarına bunu aşamazlar ya birine yazdıracaklar yada çok iyi bir danışmanla çalışacaklar.

 

 

 

 

TEZ DEN NE HABER

TEZ DEN NE HABER

2016-07-29 07:51:00

Tez Hazırlama

Tez hazırlama, lisans seviyesi programların tamamlanmasından hemen bir adım önce müfredatta yer alan ve öğrencilerin araştırma – raporlama yeteneklerini geliştirmek amacıyla yükseköğrenim kurumlarında hazırlanması istenen çalıştayların tamamını kapsayan bir aşamadır. Bu noktada aslında gerek akademik seviye olarak gerekse de talebelerin ders yoğunluğu arasında belirtilen seviyede nitelikli araştırmaları çok sık görmek mümkün değildir. Genel manada ‘’yetersiz’’ olarak nitelendirilebilecek bu çalışmalarda, akademisyenler ve okullar zaten çok detay aramamaktadırlar.  Diğer yandan bu süreç hakkında ne kadar alt yapı sağlandığı da tartışmaya açık bir husustur. Konu hakkında zaten yeterli bilinç olmayan öğrenciler, bu aşamanın gereksiz olduğunu veyahut daha doğru tabirle çok gerekli olmadığını düşünmektedirler. Talebe perspektifinden değerlendirme yapıldığında çok da haksız sayılmazlar; çünkü nerede kullanılacağını bilmeyen, kendilerine ne katacağı hakkında en ufak fikirleri olmayan bir hususta detaylı çalışmalar ortaya koymaları istenmektedir. Ortadaki bu durum zoraki algılanmaktadır. Hâlbuki olması gereken öğrencilerle karşılıklı iletişim içerisinde istişare yapılması ve onlara durum hakkında açıklayıcı ve-

tez haber ajansı
tez haber ajansı

kapsamlı bir bilgilendirme yapılması gerekir. Görülüyor ki böyle bir okul yok denecek kadar azdır. Velhasıl bir şekilde bu aşama tamamlanmaktadır. Akabinde ise – artık neredeyse zorunlu gibi görünen – yüksek lisans seviyesi eğitim programlarında ikinci kez bu süreçle karşılaşılmaktadır. Burada da bilinç konusunda ciddi bir yetersizlik görülüyor olsa da en azından ders dönemi akabinde yalnızca bu iş için (tez veya proje yazımı) süre verilmesi önemli bir detaydır. Elbette bu sorunların sona erdiği anlamına gelmemelidir. Bilindiği üzere yeterli bilinçlendirme sağlanmazsa çok süre verilmesinin bir manası kalmamaktadır. Bu durum sonucunda ise okula devam edenler için bir hayal kırıklığı süreci devreye girebilmektedir. Çünkü birçoğu ne yapacağını bilemez durumda kalmaktadır. Zaten bu gibi sebeplerle biz, faaliyet gösteriyoruz. Birçok insandan duyduğumuz üzere kendileri çalışmak istemektedirler ancak bilgileri olmadığından dolayı bu mümkün olmamaktadır. O halde konu hakkında noksanlığı bulunanlar arasına üniversiteleri de ekleyebiliriz. Eğitim kurumu olarak konu hakkında ilk önlem alması gereken ve bilinç oluşturulmasını sağlayacak yer burasıdır. Bu durum dolayısıyla da bir üst aşamaya gidildiğinde bu kurumların bağlı olduğu denetim mekanizmaları da mevcut durumun sorumluları arasında gösterilebilir. Ek olarak öğrencilerin de ilgisizliği ve bunu yük olarak görmeleri gibi etkenleri de bir araya getirdiğimizde süreç hepten sıkıntıya doğru ilerlemektedir. O halde yapılması gereken tam bir bilinçlilik halinin sağlanması olmalıdır. İlginçtir ancak eğitim düzeylerinin üst seviyelerini temsil eden bu kurumlarda eğitim noksanlığı göze çarpmaktadır. Kendilerini geliştirmek amacıyla eğitim – öğretim hayatına devam eden öğrencilerin de kendi başlarına bir şey yapmamaları da ayrı bir ironidir. Hatta ilginç olan günümüz şartlarında o kadar çok özel okula giden, ciddi bütçeleri eğitimi için ayıran insanlar var ki söz konusu duruma şaşırmamak içten değildir. Çünkü bu kadar insan birçok ihtiyacında kısıtlamaya gitmekte ancak önemli bütçeler ayırdığı bu işe gereken önemi göstermemektedir. Belki de hala geride kalan eğitim hayatının etkisindedir ve bazı gereklilikleri hala kendisi yerine getirememekte ısrarcı durumdadır. Konu hakkında yorum yapmak doğru olmasa da lisansüstü seviyeden mezun olmak üzere olan bir insanın bu durumda olması da elzemdir. Biz tam olarak bu hususta devreye giriyoruz ve profesyonel akademik danışmanlık hizmetleri ile size neyi nasıl yapacağınızı ifade etmesek bile en azından yol gösterebiliyoruz. Bu konu hakkında ek destek almanız için bizden bilgi talep edebilirsiniz.

Kaynak: http://kalemtez.blogcu.com/tez-den-ne-haber/23095588

resimkaynağı: https://groups.yahoo.com/neo/groups/kalemtez/photos/albums/1065308800

Yeni haberler

Kalem tez web sayfası ve tez konuları hakkında en son haberler

yeni gelişmeler

üniversite haberleri

sosyal medya

yurtiçi

yurtdışı haberleri

yayınlanan en son makaleler

kalem tez haberleri
kalem tez haberleri
  1. wix sitemiz açıldıhttp://kalemtez.wixsite.com/kalemtez

  2. yeni makalemiz yayınlandı: http://www.articlecube.com/kalem-tez-hazırlama

  3. yelpdeyiz: https://www.yelp.com.tr/biz/kalem-tez-proje-haz%C4%B1rlama-ve-destek-merkezi-istanbul

 

Kurumsal Tez Firmaları

Kurumsal Tez Firmaları

bu başlığı açmamızın sebebi öğrencilerin sıradan kurumsal olmayan ucuz çalışıp işini yarım bırakarak talebeyi madur eden kişilere dikkat çekmek için, profesyonel çalışanların emeklerinin değerli olduğunu vurgulamaktır.

her şeyin bir bedeli olacak iyi bir tez değerlidir ve pahalıdır öylede olmalı.

ister yüksek lisans tezi hazırlama

ister bitirme tezi hazırlama

ister önlisans tezi hazırlama

kurumsal tez danışmanı destek firması
kurumsal tez danışmanı destek firması

istersenizde ödev hazırlama olsun hepsinide işinin erbabına başvurunki başınızı sonra taşlara vurmayın.

kurumsal tez firmaları platformu

Kalem tez hazırlama danışmanlık departmanı medya bölümü

mektupinfo@kalemtezhazirlama.com
….kalemtez@gmail.com

Kalem Tez Destek Hattı   &   İnsan Kaynakları

www.kalemtezhazirlama.com

 

Her üniversiteye tez

Her üniversiteye tez, proje ve ödev hazırlayan danışmanlık şirketi Kalem tez destek firması Türkiye’deki bütün üniversite ve benzer okullar, ilköğretim okullarına danışmanlık yanında tez hazırlama, ödev hazırlama

Üniversitelerin tez formatları
Üniversitelerin tez formatları

hizmeti verir. Tüm üniversite yazım formatı üslübu farklı olduğu için genel okullara tez yazmak hiçde kolay değil. Danışmanlık şirketleri günümüzde büyük bir gereksinimi gidermekte, o kadar büyük taleplerin olduğu bu alanda talebelerin isteklerini giderip yardım etmek tastamam apayrı bir sektör haline gelmiştir. Yalnız tez değil istatistik analiz spss işleride hizmet kategorisinde yer alan kalem tez firması İstanbul ve Antalya merkez yazıhanelerinde ulaşılabilir.

Preparing Thesis organization

Preparing Thesis (organization Kalem)

Preparing thesis covers all the knowledge of the students and helps students to increase their reporting abilities and making surveys after their undergraduate program and it can be clarified as a kind of workshop. For their thesis the students cannot spare time enough because of their routine lectures and academically they cannot feel sufficient academically for preparing their researches. By this reason, the study cannot be qualified. The academicians define these researches inadequate so they do not look for too much academic details in those studies. Another important question is how much the system gets the substructure ready for a qualified thesis study. The students do not get ready for their thesis during their undergraduate program and because of this situation; they think that the thesis preparing period is unnecessary.

thesis preparation company İSTANBUL
thesis preparation company KALEM

When we make evaluation from the student’s perspective, we would see that they are right to feel that preparing thesis is unnecessary because they do not have any idea how much that the thesis system help to their professional and personal development. They do not know how to manage the thesis writing and researching period but their universities are asking them to finish a very detailed and qualified study. Here we should know that preparing the study period should be managed with the instructors and the students, the school and the academician should help students to make their surveys. Also the period must be clarified by the teachers and they must help schoolers to make their study plan. But there are only a few schools which help and advice to their students properly.

After the four years under graduation program, the learners come across the same situation in the post graduate period. The students again become unconscious but they have more time for finishing a thesis because the schools let them for a semester or more out of their classes. But if the student would not have consciousness about the process, the time would not mean anything and they still cannot finish their papers. So, most of them feel disappointed at the end of the continuum.

By these reasons we get into the act. We know that many students want to finish this process by their own but they do not feel enough and ready to designate the subject, research and write. Also as we said that before, the universities do not help students to finish a successful paper. The first places to make precaution are the universities. Those schools must make awareness raising. Also the control mechanisms can be shown as the responsible.

Out of the responsible organizations, the students do not approach the subject with caution and they do not work well disciplined. They feel that preparing papers excess baggage for them. So a fully sentience must be provided. The academic programs can be shown as the most important organizations of the education system but as seen there is a inadequacy. Also there is a irony that the well educated and graduated students cannot do anything by their owns. The people spend too much money for the collages and for the graduation programs and sometimes the amounts can be incredible. But they still do not take care of their thesis. Sometimes they cannot outgrow their previous studying styles and when they confront with the thesis writing they do not understand the situation’s importance and they cannot make planning. So here we become a part of the activity and help students to make an appropriate study plan, find a subject and make the research. F you want to get more information, you can contact us.

source: http://hubpages.com/education/thesispreparation

 

Benzersiz tez değerlidir

Benzersiz orjinal tez değerlidir

Yüksek lisans; Eğitim – öğretim hayatının lisansüstü düzeyindeki ilk adımı olan yüksek lisans hayatı, içinde bulunulan dönemde birçok insan tarafından sıklıkla tercih edilmektedir. Şüphesiz bu durumun ortaya çıkışında insanoğlunun kendini sürekli geliştirmek isteği başrol üstlenmektedir. Öyle ki geride kalan otuz – kırk yılda bırakınız üniversiteyi, lise mezunu olabilmek bile önemli bir ayrıcalıktı. Ancak değişen şartlar etrafında kendini sürekli iyileştirme amacı güden insanlık için an itibariyle bunlar yetersiz kalmaktadır. Çünkü dünya değişiyor, gelişiyor. Bunun yanında teknolojik olanların artması ve buna paralel olarak meydana çıkan değişimler artık üst düzey uzmanlık alanı meydana getirmeyi neredeyse zorunlu kılmaktadır. Hatta küreselleşme ve iletişim imkanlarının artması da bu değişimleri ciddi manada etkilemektedir.

orjinal tez yazan
orjinal tez yazarı

Yeryüzünün herhangi bir noktasında yeni olarak ortaya çıkan bir olgu, ilerleyen zaman içerisinde hızlıca yayılmakta ve diğer topraklarda yaşayanlar da söz konusu durumdan etkilenmektedir. Etkileşim yüksek düzeylere ulaşmış haldedir. Önü alınamaz bu ilerlemeler etrafında işletmeler için sıkı rekabet koşulları meydana gelmiş, insan kaynaklarının önemi had safhalara ulaşmıştır.

Hudutların da neredeyse ortadan kalkmış olması (kağıt üzerinde bulunsa da etkileşim noktasında sınırların manası asgari düzeye indirgenmiştir) mevzubahis etki-tepki olayını iyiden iyiye artırmaktadır. Günümüz modern şirketleri artık insan kaynağının bu denli ehemmiyetini tespit ettiklerinden dolayı da görece iyi olanı tercih etmeye başlaması sebebiyle, çalışacağı yerde tercih sebebi olmak isteyen kişiler, hayat içerisinde birçok dengeyi bir arada götürmek suretiyle kendilerini daha üst düzeylere taşımaya gayret göstermişlerdir. Aksi takdirde kurumlar tarafından aranılan birisi olmak son derece zor görünmektedir.

Anlatıldığı halde gelişimlerin gözlemlendiği bu koşullarda öğrenciler de eğitim hayatını bir türlü sonlandıramamaktadır. Sonlandırmaktan kastedilen çalışma hayatı başlasa dahi gerek kurum içi gerekse de dış çevreden eğitim desteği alınmasıdır. Hiç kimse bu hususun önemsiz olduğunu iddia edemez çünkü artık şirketlerin çoğunluğu dışarıdan hizmet satın almakta veyahut eğitim veren yerlerle çeşitli anlaşmalar yapmaktadır. Yapılan anlaşmalarla – eğer talep edilirse –işyerlerinin belirlediği noktalarda dersler verilmekte olup, deyim yerindeyse dersler talebelerin ayağına götürülmektedir.

Diğer yandan işyerlerinde bu çıkarlar varken, öğrenimine devam etmek isteyenlerde normal piyasa koşullarına göre daha düşük miktarlarda ödeme yapmaktadırlar. Tam da bu noktada karşılıklı bir kazan – kazan modeli meydana getirilmiştir. Öyleyse artık olanaklar son derece gelişmiş haldedir. Durumun bu hale gelmesindeki en önemli etkenlerden bir diğeri de şüphesiz son yüzyıl tüketicisinin kral olmuş olmasıdır. Anlatılan öğrencilerin bulunduğu lokasyona gitme işlemini genellikle özel girişimlere ait kuruluşlar sağlamaktadır. Zaten normalde ödemesi gerekenden daha az ödeyen talebelerin bu durumu fırsata çevirmemesini beklemekte mantıklı olmayacaktır.

Tüm bahsedilen kıstaslar gözlemlenirken bir de bakılıyor ki geçmişte önemli bir pozitif ayrımcılığa neden olan programlar artık yetersiz olarak deklare ediliyor ve lisansüstü aşamayı bitirmek sıradanlaşabiliyor. Hepimiz bu durumun meydana gelişini takip ediyoruz. Kısacası şu anki durumda hayat boyu eğitim felsefesi uygulanmak durumundadır. Bu kadar ileri düzeylerde uzmanlaşmış kişiler ise hayatını neden bir doktora ile taçlandırmayım ki? Sorusunu kendine soruyor ve son adımı da atmaya başlıyor.

Tek bir hamle ile artık son aşamaya gelmenin mümkünatı olduğuna göre bunu kim istemez ki? Ne kadar yaşayacağımızı bilmediğimiz evren yolculuğumuzun en az on sekiz yılını okullarda geçirmiş olmamız yetmiyor, devamında da doktorayı bitirmek için kolları sıvıyoruz. Çokta mantıktan uzak bir seçenek olarak ifade etmenin mümkün olmadığı bu husus, yakın gelecekte zannediyoruz sıradan hale gelecektir. Kim bilir belki bunu da bir fırsat olarak keşfedecek birileri yeni bir akademik seviye üretecektir. İlgili girişimin başarısız olma ihtimali gerçekten zayıf bir ihtimal olarak görünmüyor mu?

Sonuçta durum yukarıda anlatıldığı haliyle nereye gidecek merak konusudur. Kesinlikle hayatımızın her evresinde eğitimi destekliyor ve bunun gerekliliğine yüzde yüz katılıyor olsak da ne kadar ömrümüzün olduğunu bilmediğimiz yeryüzünde bu kadar şartları zorlamanın manası var mı düşünmek gerek. Konu hakkında artık kimsenin akademik çalıştay hazırlamak istememesini biraz anlamlandırabildiniz diye düşünüyoruz. Belki de biz bu sebeple faaliyet gösteriyoruz ve biz veya bizim gibi merkezlere talep bu sebeple her geçen gün artmaktadır. Kimbilir?

kaynak yazar: http://orjinaltez.blogspot.com.tr

BİTİRME TEZİ

BİTİRME TEZİ

Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler üniversiteden mezun olabilmek için son dönemde bitirme tezi hazırlama metni yazmak zorundadırlar. Tez yazımı son derece zorlu ve sıkıntılı bir süreçtir. Tezle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmayan öğrenciler açısından bu süreç çok daha sıkıntılı geçmektedir. Zira tez yazımında dikkat edilmesi gereken pek çok kural söz konusu olup bu kurallar dahilinde hazırlanmayan tezler kabul edilmez. Bu nedenle de profesyonel bir destek son derece önemlidir. Çünkü bitirme tezi başarılı bulunmazsa mezun da olunamaz. Online olarak kaliteli bitirme tezi yazan yerler bulunmakta olup başında kalemtezhazirlama.com yer almaktadır. Siz de bu konuda profesyonel ve güvenilir bir destek arıyorsanız en doğru adrestesiniz. Tabiki tez işlerinde herkes iş almak için ben iyiyim, ben yaparım, her zaman iyisini yaparım diyecektir, ama insanların ve firmaların saklayamayacakları bazı kırıterler var onlar kendilerini ele verir. Neler bunlar?

Bitirme tezi bilgi eksikliği

Akadamik alt yapı eksikliği

Akademik çalışan eksikliği

web sayfası düzeni

kurumsal firma telefonları

sabit adres

sabit telefon

müşteri ikna kabiliyeti

müşteri karşılama şekilleri

Ahlaksız davranışlar

tekbir hatla tek bir elemenla çalışıp işlerin aksaması sizi bitirecek son darbe olacak inanın, sizsiz olun amatör basit firma olma hayali kurmayın hep en iyiyi hayal edin.

ve bunun gibi yüzlerce sebep onlarca eksik sayılabilir, çünkü amatör firmalar yada bireysel çalışanlar kurumsal kimlik eksikliğini saklayamazlar. Onların eksiklikleri diğer kurumsal firmalara avantaj olarak döner ve artı puan kazandırır, diğerlerine ise müşteri kaybı, güven eksikliği, maddi kayıp olarak geri döner.  Okulunuz biterken Allah karşınıza düzgün bilgili, dürüst tez danışmanlık firmları tez danışmanları çıkarsın, amin.

Bitirme tezi profesyonel destek uzmanlığı yalnız küçük azınlık olan bir kaç firmadan alabileceğiniz servisdir, nedeni çok açık, çok bilgi birikim yeterli değildir, en az bilgi kadar önemli tecrübe lazım tecrübenin olmadığı kuru bilgi sadece ham  meyveye benzer, güzel görünsede tadı lezzeti yoktur. Kısaca tecrübe ve ilginin aynı karede birleştiği kurumlar başınızı ağrıtmadan problemlerinizi çözecektir, diğerleri ise başınızı ağrıtır.

bitirme tezi yazan

GRADUATE THESIS

Students, who are eligible to enter a university, have to write graduate thesis in order to graduate from the university in the last term. Thesis writing is an extremely challenging and troublesome process. This process is much more troublesome for students who do not have any information about the thesis. In fact, there are many rules to be considered in thesis writing and the theses that are not written within these rules will not be accepted. Therefore, professional support is extremely important. Because the thesis has to be accepted in order to graduate from the university. There are lots of online quality graduate thesis writing centers and kalemtezhazirlama.com is among preeminent centers. If you are looking for a professional and reliable support in this regard you are in the right place.

Kaynak: kalem bitirme tezi hazırlama editörü.

(http://www.kalemtezhazirlama.com/bitirme-tezi-hazirlama)

bitirme tezi diğer blog yazısı: https://bitirmetezi.wordpress.com