Tez Yazdırma Forum

Tez Yazdırma Forum İnternet üzerinden yapılan araştırmalar neticesinde tez yazdırma forum konusunda birçok kişinin arayış içerisinde olduğunu gözlemliyoruz. Tez yazdırma forum ile tam manasıyla bir portal meydana getirilse ve birçok kişi buradan süreçle ilgili bilgi elde etse çok iyi olacaktır. Ancak günümüze dek sanal olarak böyle bir ortam meydana getirmek mümkün olmamıştır. Bizim meydana getirdiğimiz blog çalışması da çok işlevsel olmadığından mıdır bilinmez, beklenen ilgiyi görmemiştir. Sonuçta bu işle ilgili araştırma yapan, bilgi almak isteyen kişilerin sistemli bilgi elde edeceği bir internet ortamı meydana getirmek mümkün olmamıştır. Maalesef ki sistemli bilgi yer almadığından dolayı iyi araştırma yapamayan ve/veya belirli bilgi birikimi olmaması sebebiyle farklı bilgilerle kafası karışan birçok kişi için aslında ciddi manada bilgi kirliliğinden söz etmek mümkündür. Bu sebepledir ki böyle ihtiyaç olduğu ortada olmasına rağmen henüz somut olarak başarılı bir projeden bahsetmek mümkün görünmemektedir. Diğer taraftan anlatılan biçimde bir platform olsaydı birçok kişi burada sorularını yöneltme şansına sahip olacaktı ve karşılıklı olarak bilgi paylaşılacaktı.

kaynak: www.kalemtezhazirlama.com/tez-yazdirma-forum

 

Akademik Tez Yazdırma

Günümüzde değişen ihtiyaçlarımıza paralel olarak farklı alanlar ve işler meydana gelmektedir. Akademik Tez Yazdırma Merkezi bunlardan birisidir. Akademik tez yazdırma şeklinde bir gereksinim belki geçmiş yıllarda da vardı ancak şuna eminiz ki belki de günümüzdeki talebin yüzde biri bile yoktu. Zaman içerisinde hem yüksek lisans ve sonrasındaki programlara olan ilgi arttı hem de bu bahsi geçen lisansüstü programlar inanılmaz düzeyde yaygınlaşmıştır. Bu anlatılanlar yaşanırken zaman içerisinde iş hayatında yoğun çalışma süreçleri belirmiş, hayat adeta bir koşuşturmaca

kalem tez haberleri

halini almıştır. Evet olanaklar gerçekten çok artmıştır ancak artan bu olanaklar yine de insanlığın hayatın temposuna yetişmesine yetmemektedir. Hal böyle olunca da zaten yoğun bir hayat koşuşturmacası yaşayan kişiler için akademik tez yazdırma konusu da ayrı bir problem olarak karşısına çıkmıştır. Birçok kişi bu denli yoğun olan insanların neden lisans üstü programlarda eğitime devam ettiğini sorgulamaktadır. Bir bakıma madem bu kadar yoğunsan, eğitim hayatına devam etmekte ısrar nedendir diye sorular akla gelmiyor değil. Ancak birçoğunuzun bildiği gibi artık sistem bir noktada bunu adeta dayatmaktadır. Dayatmaktadır diyoruz çünkü çalışan bir insan için düşünürsek, işyeri diyor ki lisansüstü eğitim alan kişilerin maaşlarında görece artış yapacağız. Bir başka durumda terfi almak için kadro açılıyor ancak deniliyor ki, lisansüstü mezunu olmak gerekiyor. Bunlar ve bunlara benzer örnekler çoğaltılabilir olsa da anlatılmak istenen, bize göre sistemin insanları bu programlara ittiği yönündedir. Dahası özel eğitim kurumlarının çoğalması da bu durumun daha da genişlemesine neden olmuştur. Şöyle ki birçok insan için ulaşılamaz olan bu düzeydeki programlar, gitgide yaygınlaşmış ve bunun sonucunda da birçok kişi için ulaşılabilir olmuştur. Ayrıca teknolojik gelişmeler de ciddi manada sürece etki etmiştir. Sadece uzaktan eğitim programlarının bile önemli bir öğrenci potansiyeli barındırdığı konuyla ilgili taraflarca bilinmektedir. Kısacası Akademik Danışmanlık hususunda bu talebin çok daha yukarı yönde artacağını ön görmek zor bir tahmin olmayacaktır. Gelecek zaman içerisinde konu hakkında talebin artarak devam edeceğini ön görüyoruz. Bu sebepledir ki bahsi geçen artışları olası bir fırsat olarak gören ancak anlatılan işten pekte anlamayan kişiler anlamadıkları konularda anlamadıkları işlerle ilgili size yardımcı olmak isteyebilirler. Bu sebepledir ki sizler alternatifleri değerlendirirken titiz davranmalısınız. Konuyla alakalı olarak diğer yayınlarımıza göz atabilir ve dilerseniz bizimle irtibat haline geçebilirsiniz. Çağrı merkezi ekibimiz size yardımcı olmak için hafta içi her gün 09.30 – 18.30 saatleri arasında hizmetinizdedir.

Tez Hazırlama Hakkında

Tez Hazırlama Hakkında

Bildiğiniz üzere popüler arama kelimeleri hakkında bildirim yayınlamaktayız. Bu kez tez danışmanlık merkezi hususuna değinmek istedik. Tez hazırlama danışmanlık merkezi, düzenli aralıkla yayınladığımız bildiriler arasında bu seferki yayınımızın konusunu meydana getirmektedir. Bahsi geçen arama konusuyla ilgili olarak araştırma içerisinde olduğunuza göre yükseköğretim programlarından birisinde eğitim görmekte olduğunuzu varsaymaktayız. En azından ortaya konulan bu yayını okuyan birçok kişinin bu durumda olduğu düşünülerek görüşlerin bildirileceğini belirtmek gerekmektedir. Lisans, lisansüstü veyahut doktora düzeylerinde eğitim görmekte olan sizlerin belirli bir olgunluğa ulaştığınız ortadadır. Bahsi geçen olgunluk, her düzeyde kendine özgüdür. Bu sebeple tetkik yapmakta olan ilgililerin öncelikle kendi düzeylerinin getirdiği bilinç içerisinde olması önemlidir. Burada ifade edilmek istenenlere örnek vermek gerekirse, şöyle ki; lisans öğrencisinin yaptığı akademik hatalar – belirli dengeler etrafında – görmezden gelinebilirken, doktora düzeyinde tolerans neredeyse sıfıra yakın düzeylerdedir. O halde düzey arttıkça akademik gerekliliklerin kati biçimde uygulandığını ifade etmek yanlış olmayacaktır. Bu sebeple, talebelerin ilgili düzeyin gerektirdikleri konusunda belirli bilinç halinde olması son derece önemlidir. Söyleyişi içerisinde aradaki farklara değinilmemesi daha doğru bulunmuştur. Belki bu husus farklı yayınlarda dikkate alınabilir ancak şu an için konuyu fazla dağıtmamakta yarar görmekteyiz. Çünkü akademik düzeyler arasındaki farklılıklar birkaç sayfaya sığacak nitelikte değildir. Özellikle doktora düzeyi için onlarca sayfa açıklama yapılması, sınırlı oranda bilgi aktarımını ancak sağlayacaktır.

Konuyla ilgili olan kişilerin tez danışmanlık merkezi aramaları içerisinde hedefleri doğru yerden hizmet almaktır. O kadar çok bu işi yaptığını iddia eden yerler var ki, bir tüketici olarak konuyla ilgili gereksinim duyan öğrencilerin kafası karışmış durumdadır. Bilindiği üzere, internet hayatımızı son derece kolaylaştıran uygulamaları barındırıyor olsa da güven konusunda veya daha doğru tabirle güvenli kişinin/kurumun kim olduğu konusunda çeşitli sorunlar muhteva etmektedir. Bu hususta sadece bu sektörde değil; birçok sektörde birçok bildirim yayını ve dokümantasyonu olduğu bilinmektedir. Konuya ilk yaklaşılacak nokta, normal gündelik hayatta tüketim eylemleri içerisinde ne kadar riskiniz var ise ‘sanal ortam’ içerisinde de riskinizin bu orana yakın düzeyde olduğu gerçeğidir. Bu husus çok önemlidir. Çünkü, işin tamamlanmaması sonucunda ortaya çıkacak çözüm hemen hemen aynıdır. Takdir edersiniz ki mevzubahis iş zamanında tamamlanmadığı sürece, telafisi zor veya imkânsız durumlar ortaya çıkacaktır. Birçok arkadaşımız bu konuda kaybettiği maddi olguları düşünmektedir. Ki bu hususta haksız da sayılmazlar (Hepimiz için karşılıksız en küçük maddi kayıplar önemli olmakla birlikte, bu bilgilendirme yayınının konusu olmadığından dolayı fazla irdelenmeyecektir. Bir kişinin sizden haksız yere maddi çıkar sağlaması hiçbir koşulda kabul edilemeyecek ve üzerinde yorum yapılamayacak bir konudur). Ancak işin tamamlanmadığı ve dolayısıyla da sürecin yarım kaldığı gerçeği aynı şekilde karşımızda durmaktadır (Maddi kayba uğramanız sürecin başarısız tamamlanması gerçeğini değiştirmeyecektir). Doğal olarak bu işin bir olumsuz getirisi söz konusu olacaktır. Söz gelimi talebe bu sebeple belki de dönem uzatacaktır. Bu denli can sıkıcı bir sonuca maruz kalmış kişi, en azından ödediği maddi süjelerin iadesini istemesi kesinlikle haklıdır. Yine de her zaman için ilk hedef daha geniş perspektifte olan okulu tamamlamak olduğundan, zaruri ihtiyaç öncelikli olarak bir şekilde akademik çalışmayı hazırlamaktır.

Toparlayacak olursak karşılıklı güveni inşa etmek, yalnızca bu alanda değil, hemen hemen her koşulda başlangıç için temel gereksinimdir. Birçok kez vurgulandığı üzere ilk hedef kesinlikle referans üzerinden ilgili kuruma ulaşmanız olacaktır. Bu sayede internet ortamı üzerinden hizmet almanın handikabını ortadan kaldırabilirsiniz. Bu mümkün değil ise, araştırmanızı kapsamlı olarak yapmanız daha yüksek seviyede önem arz etmektedir. Devam eden başlıklarda bu kıstasla ilgili olarak neler yapabileceğinizi kısaca size anlatmaya gayret göstereceğiz. Bunlara dikkat edildiği sürece, yanlış tercihte bulunma ihtimalini asgari düzeye çekeceğinizi düşünüyoruz. Şunu söylemekte özellikle yarar görüyoruz, burada bizim anlattıklarımız, kendimizi tercih etmenizi sağlamak veyahut bu adımları izlerseniz kesinlikle doğru tercih yaparsınız manasına gelmemektedir. Bu ve benzeri araştırıların/paylaşımların temel hedefi ilgili kişilerin bilinç düzeyini artırmaktır. Elbette tez danışmanlık merkezi arasında yer alan kurumlardan birisi olarak, kendi sistemimizle ilgili yenilikleri ve ayrıcalıkları da sizlerle paylaşmamız son derece doğal kabul edilmelidir. Sonuçta yapılan araştırmalar ve sizlerden alınan geri bildirimlerle bu sistemler ortaya çıkarılmaktadır. Unutulmamalıdır ki ancak bu şekilde değişen ihtiyaçlara yanıt verilebilmekte ve asgari sorunla süreçler tamamlanabilmektedir. Ki faaliyet gösterilmeye çalışılan alanın hizmet olması sebebiyle aynı biçimde sonlandırdığınız süreçlerde bile memnuniyet oranları arasında farklılık ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple birçok arkadaşımızın belirttiğinin tam aksine kati kuralcı değiliz. Yapmaya çalıştığımız sadece bilinmeyenleri en aza düşürerek, ileride en az sürprizle karşılaşmanızı ve dolayısıyla da ortaya çıkan yeni bir duruma karşı anında tepki verilebilmesini sağlamaktır.

Sonuçta akademik danışmanlık hizmet veren yerler arasında işini düzgün yapan bizim dışımızda kişiler/kurumlar da bulunmaktadır. İhtiyaçlarınızı doğru tespit ederseniz ve kapsamlı araştırma yaparsanız doğru alternatiflerden birisine ulaşma ihtimaliniz son derece yüksektir. Bu biz de olabiliriz, işini düzgün yapan bir başkası da…

Tez danışmanlık ücreti

Tez hazırlama, Gerçek olan şu ki, talep edilen işe bağlı olarak tez danışmanlık ücreti talep edilmektedir. Gereksinim duyulan işlerle ilgili tez danışmanlık ücreti istenmesi her ne kadar doğal ise, ‘’tezi/projeyi ne kadara yazıyorsunuz’’ veya bu cümlenin türevleri olan sorular da yükseköğrenim gören bir talebeye yakışmayacak düzeydedir. En azından konu belirtilmesi gerekmiyor mu? Aslında sadece konu iletilmesi de söz konusu talebin tam manasıyla anlaşılmasını mümkün kılmamaktadır. Bunun yanında çalışmanın hazırlanacağı dil, akademik düzey, teslim tarihi gibi kıstasların bir etkisinin olması gerekmiyor mu? Bu konuda tez canlılığımızdan mıdır bilinmez her şeyi anında çözümlemeyi arzu ediyoruz. Bu noktada da kendimizle ilgili tüm bilgileri karşı tarafın bildiği varsayımı üzerinden hareket ediyoruz. Bizim şu ana dek yaptığımız tespitlerin temelinde bu ve benzeri sebeplerle konu dahi belirtilmeden ücretlendirme detaylarının sorulması yatmaktadır. Üstelik bu konuda hizmet talep eden birçok öğrenci, kendisine açıklama yapıldığı ve gerekli bilgilerin istendiği durumda ‘’bununla uğraşacak vakti olmadığını’’ iletmektedir. Nasıl bir ironi değil mi? Anlatılanlardan çıkarılması gereken sonuç, ücret almak için ciddi bir emek vermeniz veya önemli derecede çaba harcamanız gerektiği değildir. Aksine biz bu hususta şunu ifade ediyoruz; bizden tez danışmanlık ücreti almak gerçekten son derece basittir. Ücretlendirme talep eden kişilerin, yalnızca değerlendirme kriterimiz olan formu doldurması gerekiyor. Burada mail adresi dışında bir bilginizi istemiyoruz. Telefon numarası doldurmak zorunlu olmadığından dolayı, dilerseniz bu bilgiyi paylaşmayınız, çünkü biz ilk değerlendirmeyi e-mail üzerinden yapıyoruz. Bunun dışında istenenler ise size doğru ücretlendirmenin yapılması ve gerçek manada yarar sağlayıp – sağlayamayacağımızın tespiti amacıyla talep edilmektedir. Kişisel bilgilerinizin gizliliği konusunda hassas davranıyoruz. Bu konuda ‘’gizlilik’’ prensibimizi inceleyebilirsiniz.

Tez danışmanlık şirketleri

Bilindiği üzere son yıllarda hizmet sektörü ciddi manada ilerleme kat etmiştir. Söz konusu gelişim, gelişmiş ülkelerde daha hızlı görülse de, gelişmekte olan ülkelerde de önemli bir potansiyel var olduğu ortadadır. Üstelik bu ülkelerde sektörün gelişim hızı daha yüksek ivme ile gerçekleşmektedir. Bu sebeple danışmanlık hizmetleri başta olmak üzere, insan hayatının birçok noktasında hizmet temelli ihtiyaçlar artış eğilimindedir. Bahsedilen gereksinimlere paralel olarak talep süreğen biçimde artmaktadır. Mevzubahis ihtiyaçlar ışığında sektör her geçen gün daha da büyümektedir. Hizmet sektörü temelinde yer alan dallardan olan akademik rehberlik çalışmaları konusunda tez danışmanlık şirketleri çalışma yapmaktadır. Bu konuda tüm geçmiş zannediyoruz on beş yılı geçmeyecektir. Bu tarihin kesin yargılarla ifade edilmesi doğru olmasa da profesyonel olarak faaliyetlerin aşağı yukarı bu zamanlara denk geldiği ortadadır. Yapılan değerlendirmede yakın çevresine amatör olarak destek sağlayan kişiler dahil edilmemiştir. Çünkü işin bu boyutuna gidersek eğitim – öğretim hayatının var olduğundan bugüne dek zannediyoruz benzer şekilde çalışma yapmış kişiler bulunacaktır. Bu konuyu başka bir yayında detaylıca inceleyeceğimizi ifade edelim ve kısaca bilgilendirmeyi sonlandıralım. İnceleme konumuza dönecek olursak; profesyonel manada yakın süreçte başlamış bu hizmet alanında tez danışmanlık şirketleri arayan insanların talepleri akademik manada destek hizmeti almaktır. Bu desteğe ihtiyaç duyan hemen herkesin zihninde beliren soru şudur ki; seçim neye göre yapılacaktır? En doğru tercih hangi kriterlere göre belirlenecektir? Sizi kesin sonuca götürecek en basit çözüm referans üzere hizmet talebinde bulunmaktır. Eğer bu mümkün değil ise açıkçası daha sıkı bir araştırma yapmanız gerekecek. Bu sorulara yanıt verebilmek ve doğruya en yakın tercihi yapabilmek için aşağıdaki sorulara yanıt aramanızı önermekteyiz. Bunlara ek olarak kendi tüketim alışkanlıklarınız da size fikir verebilir, fikriniz olmasa dahi en azından kendinizi rahat hissetmenize neden olacaktır. Yanıt aramanız gereken sorular kısaca şu şekildedir:

 • Hizmet standartları nelerdir?
 • İlgili kurumun çalışma sistemi ve hizmet standartları akademik gerekliliklerle örtüşüyor mu?
 • Çalışma sistemiyle alakalı yazılı bir dokümantasyon paylaşıldı mı?
 • Karşı taraf ihtiyacınızı tam olarak algıladı mı?
 • Bu gereksinime yüzeysel dahi olsa somut çözüm alternatifleri sizinle paylaşıldı mı?
 • İntihal hakkında fikirleri var mı?
 • Sadece sözlü garantiler mi veriliyor? Yoksa yazılı bilgi paylaşılıyor mu?
 • Belirli aralıklarla danışman kontrolü sağlanacak mı?
 • Danışman eleştiri verdiğinde nasıl bir yol izleniyor?
 • Ne kadar birebir alıntı yapılacak?
 • Kullanılan dokümantasyon ve kaynaklar size iletilecek mi?
 • İlgili kurumun yerine getirmeyeceğini ifade ettiği kıstaslar var mı?
 • Teslimden önce biçimsel düzenlemeler (dizgi) yapılıyor mu?

Yukarıdaki soruların sayısı artırılabilecek olsa da ana hatlarıyla bu sorulara aldığınız yanıtlar sizi tatmin edebilir. Tatminden daha ziyade tez danışmanlık şirketleri arasındaki arayışınıza çare olur demek daha doğru bir tabir olacaktır. Bunun yanında yazıya aktarmak çok zor olduğundan sadece dikkat çekebildiğimiz bir konu vardır. Her insanın kendine özgü bir tüketim tercihi bulunmaktadır. Değerlendirme yaparken bilinçsiz dahi olsa bunları yapacağınız katidir. Ancak bu hususta karşı taraf odaklı olmamanız ve yanıt aradığınız sorulara kesin yanıtlar alabilmeniz önemlidir. Daha yalın ifade edecek olursak, ‘görüşmelerde süreci kendiniz yönlendiriniz’. Tabii ki bu noktada her zaman ifade ettiğimiz gibi siz bilinçli olmazsanız, karşı tarafın her yanıtı size tatminkâr gelebilir. Örnek vermek gerekirse, istediğim çalışmanın çok detaylı olmasına gerek yok, hocama iyi – kötü bir şeyler götürebileyim yeter diyen bir insanın ‘’intihal’’ (bilgi hırsızlığı) konusunda fikrinin olmasını beklemek güçtür. Bu sebeple nitelikli iş yapan bir yer bahsi geçen kişinin ilgi alanına girmeyecektir.

Tez danışmanlık hizmetleri

Araştırma içerisinde bulunduğunuz tez danışmanlık hizmetleri konusunda doğru yer hangisi? Birçoğumuz bu soruya yanıt aramaktayız. Tez danışmanlık hizmetleri tercihi konusunda bilinmesi gerekenler hususunda, bazı arkadaşlarımızın bildiği üzere çok kez çeşitli bilinçlendirme yayınları hazırlanmış ve bu hazırlanan yayınlar web sayfamızda paylaşılmıştır. Konu hakkında daha önce ilgililerle paylaşılmış olan dokümantasyonların amacı kesinlikle ‘’biz en iyisiyiz’’ içeriğine sahip değildir. Veyahut bu işi yapan diğer yerler kötü, ‘’bizden iyisi yok’’ ana fikrine de sahip değildir. Aksine; akademik yayın nasıl hazırlanır? Akademik yayınlar asgari ne tür bir içeriğe sahip olmalıdır? Veya tercihinizi gerçekleştirirken hangi kıstaslara dikkat etmeniz gerektiği gibi genel bilgi içerikli görüşlerin paylaşıldığı formata sahiptir. Dolayısıyla kendimiz dışında bu hizmeti sunan yerlerin negatif özelliklerinden ziyade olması gerekenlere odaklanmış durumdayız. Doğrusu nitelik ve içerik bakımından sizi tatmin edecek yalnızca tek bir kurum olduğunu düşünmüyoruz. Elbette olması gerektiği gibi faaliyet gösteren birden çok işletmenin varlığı su götürmez bir gerçektir. Ancak bu demek değildir ki, bu alanda hizmet veren tüm yerler ‘’olması gerektiği gibi’’ hizmet vermektedir. Her sektörde olduğu gibi bizim faaliyet göstermeye çalıştığımız bu alanda da yeterli ve yetersiz kişiler-kurumlar bulunmaktadır. O halde tez danışmanlık hizmetleri araştırması yaparken, belirli bir donanıma sahip olmanız gerekmektedir. Birçok ilgili bu bilgiye sahip olmadığı için zaten böyle bir tetkik içerisine girdiğini iletmektedir. Ancak unutmayınız ki, hiçbir şey bilmeden doğru yola ulaşmanız ihtimal dahilinde olmakla birlikte, zayıf bir seçenektir. Unutmayınız ki, bizim yaptığımız faaliyetlerin temel odağında size zaman kazandırmak söz konusudur. Talep edeceğiniz akademik yayın hakkında hiç bilginiz yok ise, bizler size akademik yayın meydana getirmeyi öğreteceğimizi iddia etmiyoruz. Yapılan işlem, belirli bir kapasiteye ulaşmış ve söz konusu bölümden mezun olmak üzere olan öğrencilere zaman kazandırmaktan başka bir şey değildir. Takdir edersiniz ki, herhangi bir işi hazırlayıp teslim etmek ile mevzubahis işin nasıl yapıldığını öğretmek birbirinden son derece farklı süjelerdir. Sonuç olarak karşı tarafın sözleri ile değil; kendi tespitlerinizle ilerlerseniz, biz de dahil olmak üzere tüm bu hizmeti sunan yerlerle ilgili olarak filtreleme işlemini doğru biçimde yapabilirsiniz. Konuyla ilgili olarak detaylı fikir sahibi olmanız adına, internet sayfamızı inceleyebilir ve/veya diğer yayınlarımıza göz atabilirsiniz.

info@kalemtezhazirlama.com.

kaynak: www.kalemtezhazirlama.com

Tez Yazdırmam Gerek

Tez Yazdırmam Gerek kendim yazamıyorum, kafam çalışıyor, konsantre olamıyorum yardıma ihtiyacım var kime yaptıracağım kim yardım eder bana gibi sorulara cevap verelim aslında bu sorulara cevap verip yardım amacıyla bu bloğu açtı Kalem tez Türkiye’de çoğu üniversite tezlerine cevap verebilen şirket sizinde tezinize bir çözüm bulacaktır.

Tez hazırlamanıza yardımcı
Tez hazırlamanıza yardımcı

www.kalemtezhazirlama.com

Tezde yeni dönem

Tezde yeni dönem başlıyor

Tez yazdırma ajansı
Tez yazdırma ajansı

Türkiyedeki çeşitli üniversitelerde yeni dönem tez yazdırma, proje hazırlama, ödev yazım konularında hazırlıklar başladı bu dönemde talebelerin dikkat etmesi gereken tezlerini, proje ve

ödevlerini son dakikaya bırakmadan önceden çözmesi yada yardımalacaksa önceden danışmanlık alacağı yere konuyu iletmeleri hayati derecede önemlidir.

“yüksek lisans tezi, bitirme tezi, önlisans tezi, doktora tezi, uzmanlık tezi”

Kalem tezin yükselişi!!

Kalem tezin yükselişi

İstanbul Kalem tez hazırlama proje danışmanlık firması kısa bir süre önce kurulup işe başlamasına rağen güçlü alt yapısı, başarılı kadrosuyla yükselişini sürdürmekte.

tez yardım portalı
tez yardım portalı

Neye ihtiyacın var?

yüksek lisans tezi hazırlama, bitirme tezi hazırlama, proje hazırlama, ödev hazırlama, tez danışmanlık, tez destek, tez düzenleme ..

hangi aşamadasın?

hangi bölümdesin?

yardıma ihtiyacın var ve karşınızda Kalem tez çıktı sorunuzu alalım.

www.kalemtezhazirlama.com

Kalem Tez Proje Hazırlama ve Destek Merkezi

İstanbul Ofisi:

Yukarı Dudullu Mahallesi, Şah Sk, No:10 D/5 34775 Ümraniye/İstanbul – Türkiye

Hizmet Talep  Formunu Doldurun

info@kalemtezhazirlama.com
kalemtez@gmail.com

 Cep: 0532 612 18 80

Tel: 0216 740 08 80

Tel: 0850 360 18 80

Tez hazırlama istanbul sahası

Tez hazırlama istanbul sahası

tez hazırlama her konuda olduğu gibi “iSTANBUL”da en önde, en geniş saha tabiki istanbulda, bunun birçok sebebi var bunlardan birincisi en kalabalık şehir olması, en çok üniversitenin burada olması(hem devlet üniversitesi hemde özel üniversiteler)

özel vakıf üniversiteleri:

Acıbadem Üniversitesi www.acibadem.edu.tr
Bahçeşehir Üniversitesi www.bahcesehir.edu.tr
Beykent Üniversitesi www.beykent.edu.tr
Bezmialem Vakıf Üniversitesi www.bezmialem.edu.tr
Doğuş Üniversitesi www.dogus.edu.tr
Fatih Üniversitesi www.fatih.edu.tr
Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi www.fatihsultan.edu.tr
Gedik Üniversitesi www.gedik.edu.tr
Haliç Üniversitesi www.halic.edu.tr
Işık Üniversitesi www.isikun.edu.tr
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi www.29mayis.edu.tr
İstanbul Arel Üniversitesi www.arel.edu.tr

İSTANBUL TEZ DANIŞMANLIĞI OFİSİ
İSTANBUL TEZ DANIŞMANLIĞI OFİSİ

İstanbul Aydın Üniversitesi www.aydin.edu.tr
İstanbul Bilgi Üniversitesi www.bilgi.edu.tr
İstanbul Bilim Üniversitesi www.istanbulbilim.edu.tr
İstanbul Gelişim Üniversitesi www.gelisim.edu.tr
İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi www.kemerburgaz.edu.tr
İstanbul Kültür Üniversitesi www.iku.edu.tr
İstanbul Medipol Üniversitesi www.medipol.edu.tr
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi www.iszu.edu.tr
İstanbul Şehir Üniversitesi www.sehir.edu.tr
İstanbul Ticaret Üniversitesi www.iticu.edu.tr
Kadir Has Üniversitesi www.khas.edu.tr
Koç Üniversitesi www.ku.edu.tr
Maltepe Üniversitesi www.maltepe.edu.tr
Nişantaşı Üniversitesi www.nisantasi.edu.tr
Murat Hüdavendigar Üniversitesi www.mhu.edu.tr
Okan Üniversitesi www.okan.edu.tr
Özyeğin Üniversitesi www.ozyegin.edu.tr
Piri Reis Üniversitesi www.pirireis.edu.tr
Sabancı Üniversitesi www.sabanciuniv.edu
Süleyman Şah Üniversitesi www.ssu.edu.tr
Üsküdar Üniversitesi www.uskudar.edu.tr
Yeditepe Üniversitesi www.yeditepe.edu.tr
Yeni Yüzyıl Üniversitesi www.yeniyuzyil.edu.tr
Vakıf Meslek Yüksekokulları
Avrupa Meslek Yüksekokulu www.avrupa.edu.tr
Beykoz Lojistik Meslek Yüksekokulu www.beykoz.edu.tr
İstanbul Kavram Meslek Yüksekokulu www.ikmyo.edu.tr
Plato Meslek Yüksekokulu www.plato.edu.tr
Şişli Meslek Yüksekokulu www.sisli.edu.tr
Adıgüzel Meslek Yüksekokulu www.adiguzel.edu.tr

Devlet Üniversiteleri

İstanbul Üniversitesi www.istanbul.edu.tr

İSTANBUL TEZ MERKEZİNE HOŞ GELDİNİZ
İSTANBUL TEZ MERKEZİNE HOŞ GELDİNİZ

Boğaziçi Üniversitesi www.boun.edu.tr
İstanbul Teknik Üniversitesi www.itu.edu.tr
Galatasaray Üniversitesi gsu.edu.tr
Marmara Üniversitesi www.marmara.edu.tr
Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi www.msgsu.edu.tr
Türk – Alman Üniversitesi www.tau.edu.tr
Yıldız Teknik Üniversitesi www.yildiz.edu.tr
İstanbul Medeniyet Üniversitesi www.medeniyet.edu.tr
Hava Harp Okulu www.hho.edu.tr

devlet ve özel üniversite tez hazırlama, danışmanlık destek için

Kalem tez hazırlama istanbul ofisine başvurun

www.kalemtezhazirlama.com

info@kalemtezhazirlama.com
kalemtez@gmail.com

 

Cep: 0532 612 18 80

Tel: 0216 740 08 80

Tel: 0850 360 18 80

Tez hazırlamanın zorlukları

Tez hazırlamanın zorlukları

Tez hazırlarken mutlak suretle bazı zorluklarla karşılaşabilirsiniz neler bunlar biraz bundan bahsedeceğiz.

1.Tezde doğru konu başlığı bulma

2.Tez hazırlarken doğru ve tüm oteritelerle kabul edilen kaynakların bulunması

3.İntihal tehlikesi

4.Araştırma zorluğu

Tez hazırlama çalışması
Tez hazırlama çalışması

yukarıda bahsedilen başlıklarda en çok rastlanan sıkıntıları özetledik. Aslında tez yazdırma dolu, bilgili, araştırmacı, kapasiteli kişi için zor değil aşılabilirdir, ama yetersiz donanıma sahip öğrenci yada kişiler bunu başarmaları neredeyse imkansızdır. Asla kendi başlarına bunu aşamazlar ya birine yazdıracaklar yada çok iyi bir danışmanla çalışacaklar.

 

 

 

 

TEZ DEN NE HABER

TEZ DEN NE HABER

2016-07-29 07:51:00

Tez Hazırlama

Tez hazırlama, lisans seviyesi programların tamamlanmasından hemen bir adım önce müfredatta yer alan ve öğrencilerin araştırma – raporlama yeteneklerini geliştirmek amacıyla yükseköğrenim kurumlarında hazırlanması istenen çalıştayların tamamını kapsayan bir aşamadır. Bu noktada aslında gerek akademik seviye olarak gerekse de talebelerin ders yoğunluğu arasında belirtilen seviyede nitelikli araştırmaları çok sık görmek mümkün değildir. Genel manada ‘’yetersiz’’ olarak nitelendirilebilecek bu çalışmalarda, akademisyenler ve okullar zaten çok detay aramamaktadırlar.  Diğer yandan bu süreç hakkında ne kadar alt yapı sağlandığı da tartışmaya açık bir husustur. Konu hakkında zaten yeterli bilinç olmayan öğrenciler, bu aşamanın gereksiz olduğunu veyahut daha doğru tabirle çok gerekli olmadığını düşünmektedirler. Talebe perspektifinden değerlendirme yapıldığında çok da haksız sayılmazlar; çünkü nerede kullanılacağını bilmeyen, kendilerine ne katacağı hakkında en ufak fikirleri olmayan bir hususta detaylı çalışmalar ortaya koymaları istenmektedir. Ortadaki bu durum zoraki algılanmaktadır. Hâlbuki olması gereken öğrencilerle karşılıklı iletişim içerisinde istişare yapılması ve onlara durum hakkında açıklayıcı ve-

tez haber ajansı
tez haber ajansı

kapsamlı bir bilgilendirme yapılması gerekir. Görülüyor ki böyle bir okul yok denecek kadar azdır. Velhasıl bir şekilde bu aşama tamamlanmaktadır. Akabinde ise – artık neredeyse zorunlu gibi görünen – yüksek lisans seviyesi eğitim programlarında ikinci kez bu süreçle karşılaşılmaktadır. Burada da bilinç konusunda ciddi bir yetersizlik görülüyor olsa da en azından ders dönemi akabinde yalnızca bu iş için (tez veya proje yazımı) süre verilmesi önemli bir detaydır. Elbette bu sorunların sona erdiği anlamına gelmemelidir. Bilindiği üzere yeterli bilinçlendirme sağlanmazsa çok süre verilmesinin bir manası kalmamaktadır. Bu durum sonucunda ise okula devam edenler için bir hayal kırıklığı süreci devreye girebilmektedir. Çünkü birçoğu ne yapacağını bilemez durumda kalmaktadır. Zaten bu gibi sebeplerle biz, faaliyet gösteriyoruz. Birçok insandan duyduğumuz üzere kendileri çalışmak istemektedirler ancak bilgileri olmadığından dolayı bu mümkün olmamaktadır. O halde konu hakkında noksanlığı bulunanlar arasına üniversiteleri de ekleyebiliriz. Eğitim kurumu olarak konu hakkında ilk önlem alması gereken ve bilinç oluşturulmasını sağlayacak yer burasıdır. Bu durum dolayısıyla da bir üst aşamaya gidildiğinde bu kurumların bağlı olduğu denetim mekanizmaları da mevcut durumun sorumluları arasında gösterilebilir. Ek olarak öğrencilerin de ilgisizliği ve bunu yük olarak görmeleri gibi etkenleri de bir araya getirdiğimizde süreç hepten sıkıntıya doğru ilerlemektedir. O halde yapılması gereken tam bir bilinçlilik halinin sağlanması olmalıdır. İlginçtir ancak eğitim düzeylerinin üst seviyelerini temsil eden bu kurumlarda eğitim noksanlığı göze çarpmaktadır. Kendilerini geliştirmek amacıyla eğitim – öğretim hayatına devam eden öğrencilerin de kendi başlarına bir şey yapmamaları da ayrı bir ironidir. Hatta ilginç olan günümüz şartlarında o kadar çok özel okula giden, ciddi bütçeleri eğitimi için ayıran insanlar var ki söz konusu duruma şaşırmamak içten değildir. Çünkü bu kadar insan birçok ihtiyacında kısıtlamaya gitmekte ancak önemli bütçeler ayırdığı bu işe gereken önemi göstermemektedir. Belki de hala geride kalan eğitim hayatının etkisindedir ve bazı gereklilikleri hala kendisi yerine getirememekte ısrarcı durumdadır. Konu hakkında yorum yapmak doğru olmasa da lisansüstü seviyeden mezun olmak üzere olan bir insanın bu durumda olması da elzemdir. Biz tam olarak bu hususta devreye giriyoruz ve profesyonel akademik danışmanlık hizmetleri ile size neyi nasıl yapacağınızı ifade etmesek bile en azından yol gösterebiliyoruz. Bu konu hakkında ek destek almanız için bizden bilgi talep edebilirsiniz.

Kaynak: http://kalemtez.blogcu.com/tez-den-ne-haber/23095588

resimkaynağı: https://groups.yahoo.com/neo/groups/kalemtez/photos/albums/1065308800